A szén-monoxid mérgezések elkerülésének kulcsa a megelőzés

2014. október 6. | Az elmúlt években a CO-mérgezések növekvő száma alapvetően a megfelelő ellenőrzés és karbantartás hiányára, illetve az elégtelen levegő-utánpótlásra vezethetők vissza.

Fűtési szezonban a médiumok – nagyon helyesen – szíves foglalkoznak a szén-monoxid érzékelők szerepével, hasznával. Fontos ugyanakkor annak tudatosítása, hogy családunk és vagyonunk védelmében elsősorban a megelőzés a fontos. A tüzelőberendezések, illetve kémények (égéstermék-elvezetők) rendszeres ellenőrzésével és karbantartásával, valamint a lakások levegő-utánpótlásának megfelelő biztosításával csökkenthetők jelentős mértékben az épület-gépészeti berendezések használatából fakadó kockázatok. A gázkészülékek és vezetékek rendszeres felülvizsgálatát, valamint az égéstermék-elvezetők kötelező ellenőrzését jogszabályok írják elő, előbbit a 19/2012, (VII.20.) NGM rendelet, utóbbit a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet. A kéményseprő kollégáink által végzett tevékenységek minden esetben igazolhatóak, és a gázszerelők is bizonylatokkal igazolják munkájukat, az ellenőrzött berendezés biztonságos működését a következő ciklusra.

Komoly kockázati tényezőt jelentenek az olyan, az ingatlanban uralkodó nyomásviszonyokat megváltoztatni tudó készülékek, mint pl. a konyhai szagelszívó. Ezek a berendezések képesek visszaszívni a kéményből a füstgázt, ami mérgezéshez, súlyosabb esetben halálhoz vezethet. Ezen készülékek működéséből fakadó kockázatokat minimalizálni lehet, ha a depressziót okozó berendezés össze van reteszelve a tüzelőberendezéssel, azaz nem tudnak egyidőben működni. Korszerű, fokozott záródású nyílászárók esetében mindenképpen gondoskodni kell a lakás megfelelő levegő-utánpótlásáról. Egy gépésztervező a tüzelőberendezés, a nyílászárók és egyéb helyi adottságok ismeretében pontosan meg tudja határozni a szükséges levegő-utánpótlás mértékét, a végrehajtandó átalakításokat. Mindezen lépések együttesen szolgálják a kockázatok minimalizálását.

A szén-monoxid érzékelők nem a CO-mérgezések megelőzését szolgálják, hanem kiegészítő biztonsági felszerelésként a szén-monoxid visszaáramlás okozta balesetek minimalizálását segíthetik elő. A készülék nyújtotta biztonságérzet akkor tekinthető tényleges biztonságnak, ha a fentebb említett megelőzéssel párosul. A háztartásban használt szén-monoxid érzékelő kiválasztásánál – legyen szó bármilyen technológiával működőről – mindenképpen azt javasoljuk, hogy neves, a területen jelentős múlttal rendelkező gyártó készülékét válassza, melyeknél magától értetődő az EN 50291: 2001 európai szabványnak való megfelelőség. Fontos megemlíteni, hogy hasonlóan más gépekhez és eszközökhöz, a megfelelő működés érdekében a szén-monoxid érzékelőt is – annak használati útmutatójában szereplő módon – karban kell tartani. Ismereteink szerint több gyártó, illetve forgalmazó felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az eszközök – ahogy azt fentebb mi is leírtuk – nem helyettesítik a gázkészülékek és kémények szakszerű üzemeltetését és karbantartását, hanem csak kiegészítik a biztonságos működést. Javasoljuk, hogy a korrekt és teljes körű tájékoztatást adó gyártóknál, illetve forgalmazóknál vásárolja meg készülékét.

gépész
BVK HOLDING