Műszaki kisokos laikusoknak

<< vissza műszaki segítség <<

Kondenzációs kazán

Olyan zárt égésterű gázkészülék, amelyben rendeltetésszerű üzemi körülmények mellett és meghatározott üzemi vízhőmérsékleten az égéstermék vízgőze részben lecsapódik a vízgőz kondenzációs hőjének hasznosítására.

Faelgázosító kazán

Olyan speciális fatüzelésű kazán, melyben az égetés folyamán elpárologtatjuk a fa éghető alkotórészeit. A felszabaduló gázokhoz egy ventilátor segítségével másodlagos levegőt keverünk. Ez a gázláng magas hőmérsékleten (1100 °C) egy speciális kerámia tűztérben ég el. Hagyományos fatüzelésű kazánokhoz képest 20-30%-al magasabb a hatásfoka.

Turbós / zárt égésterű készülék

Olyan készülék, amelynek az égéstere a felszerelési helyét képező tértől el van zárva. Az égési levegő utánpótlásáról és a füstgáz elvezetéséről egy ventilátor gondoskodik.

Kéményes / atmoszférikus készülék

Olyan égéstermék elvezetéshez csatlakoztatott készülék, mely az égésterméket gravitációs úton vezeti ki abból a helyiségből, ahol azt felszerelték. Az égési levegőt közvetlenül a helyiségből veszi.

Kémény nélküli készülék

Olyan készülék, amely közvetlenül nem csatlakozik kéményhez vagy égéstermék-elvezető berendezéshez, ami a felszerelési helyiségből eltávolítja az égésterméket.

Kombi kazán

Olyan készülék, amely a fűtés mellett használati meleg vizet is előállít átfolyós rendszerben. HMV előállítása elsőbbséget élvez a fűtéssel szemben.

Fűtő kazán

Olyan gázkészülék, mely önmagában csak fűtési feladat ellátására alkalmas. A legtöbb fűtő készülék el van látva váltószeleppel is, indirekt tároló csatlakoztatásával használati meleg vizet is képes elő állítani.

Beépített tárolós gázkészülék

Olyan fűtésre és HMV előállításra alkalmas készülék, amely egybe van építve egy kisméretű víztartállyal. A beépített tárolónak köszönhetően magasabb meleg víz komfortot biztosít a hagyományos kombi készülékekhez képest. Tartály szempontjából két fő típust különböztethetünk meg, a hagyományos indirekt fűtésűt és a korszerű réteg tárolóst.

Átfolyós rendszerű vízmelegítő

Olyan készülék, amelyben a víz melegítése közvetlenül a kifolyástól függ.

Tárolós rendszerű vízmelegítő

Olyan készülék, amely egyidejűleg nagy mennyiségű vizet melegít fel, és a meleg vizet a felhasználásig tárolja. Létezik kéményes és kémény nélküli kivitelben is.

Füstgáz elvezetés

Olyan héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez és a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.

Égéstermék

A tüzelőanyag elégetésekor keletkező (gáznemű, folyékony vagy szilárd összetevőjű) termék.

Kéményveszteség

Kéményes gázkazánoknál a drágán felfűtött levegő a lakásból akkor is áramlik a kürtőn át a huzat segítségével kifelé, ha a gázkazán éppen a termosztát tiltása miatt nem üzemel. A mai zárt égésterű turbós, illetve kondenzációs gázkazánoknál ez a veszteség már nem jelentkezik.

Hatásfok

Az a viszonyszám, amely megmutatja, hogy a tüzelőberendezésbe bevitt tüzelőanyag égéshőjének mekkora részét hasznosítja a berendezés.

Puffer tároló

Olyan berendezés, amely a megtermelt hőenergia időbeli eltárolására szolgál. Létezik hőcserélő nélküli, egy hőcserélős (monovalens), és a két hőcserélős (bivalens) változata. Legelterjedtebb alkalmazása szolár, szilárd tüzelésű vagy hőszivattyús rendszerekben.

Indirekt tároló

HMV előállítására szolgáló tároló, mely lehet egy hőcserélős (monovalens), vagy két hőcserélős (bivalens). A használati vizet a csőkígyók segítségével fűtheti napkollektor, fűtő gázkészülék, szilárd tüzelésű kazán vagy akár hőszivattyú is. A tartály belsejét zománc réteg védi a korróziótól, de kapható rozsdamentes acél változatban is.

Réteg tároló

HMV tárolók olyan változata, mely kihasználja a víz hőmérséklet különbözetből adódó rétegződését. Speciális cső csatlakozásainak segítségével a legfelső réteget kezdi el felfűteni, ezáltal azonnal rendelkezésre áll a meleg víz. Hagyományos indirekt tárolókkal szemben jelentősen lerövidül a felfűtési idő és nagyobb komfortérzetet biztosít.

Kombi tároló

Puffer tárolók speciális változata. A nagyméretű tárolóban helyet kap egy kisebb HMV tároló, melyet körülvesz a fűtővíz. Ez a kisebb tároló nagy felületű csőkígyóval is helyettesíthető.

Szolár rendszer

Olyan rendszer, amely a Nap energiáját fűtési és használati meleg víz előállítására hasznosítja.

HMV

Használati meleg víz. Tisztálkodáshoz, mosogatáshoz előállított meleg víz.

Hőcserélő

Olyan berendezés, amely a hőenergia átadására szolgál anélkül, hogy a két közeg keveredne. Leggyakrabban használati meleg víz előállítására, illetve padlófűtési rendszereknél alkalmazzuk.

Beépített szelepes radiátor

Olyan fűtőtest, amely a hagyományos oldalsó bekötési pontok mellett plusz 2db csatlakozóval rendelkezik a radiátor alsó síkján. Ez a két csatlakozó egymás mellett helyezkedik el 50mm-es kötéstávolsággal és egy speciális, un. H-idommal csatlakozik az előremenő és visszatérő csonkokhoz. Ezek a rejtett bekötési pontok lehetnek a radiátor jobb vagy bal oldalán, ez határozza meg, hogy jobbos vagy balos radiátorról beszélünk. Amikor ezt a bekötési módot választjuk, akkor a fűtőtest felső csatlakozójába már csak a szabályzó szelep és a termosztát fej kerül. Ez az újfajta szerelési mód esztétikus megjelenést kölcsönöz a radiátornak.

Termosztatikus radiátor szelep

Termosztatikus radiátorszeleppel az adott helyiség hőmérsékletét tudjuk beszabályozni.

Visszatérő radiátor szelep vagy torló szelep

Szabályzó szelep, mely a fűtési kör radiátorainak hidraulikai beszabályozására hivatott. A megfelelően beszabályozott fűtési rendszerben a fűtővíz áramlása egyenletesen oszlik el a radiátorokban.

11K / EK

Olyan lemezradiátor, amely egy sor vízteres fűtőfelületből és egy sor konvektor lemezből áll.

22K / DK

Olyan lemezradiátor, amely két sor vízteres fűtőfelületből és két sor konvektor lemezből áll. Általánosan használt radiátor típus.

33K / DKEK

Olyan lemezradiátor, amely három sor vízteres fűtőfelületből és három sor konvektor lemezből áll.

Kötéstávolság

A radiátor előremenő és visszatérő csonkjának középvonalától mért távolsága.

Hőfoklépcső

Az előremenő vízhőmérséklet és a visszatérő vízhőmérséklet különbsége.

Hőszükséglet

Az a hőmennyiség, mely az adott épület belső hőmérsékletét a kívánt szinten tudja tartani a várható leghidegebb időben is.

Felületfűtés

Felületfűtési rendszereknél a sűrűn lefektetett fűtőcsövek a teljes felületen egyenletesen osztják el a hőt, ezáltal magasabb komfortérzetet biztosítanak a hagyományos radiátoros rendszerekhez képest. A felületfűtési rendszerek alacsony előremenő vízhőmérséklettel dolgoznak, ideális hőleadók kondenzációs kazánokhoz. Legelterjedtebb változata a padlófűtés, de lehet fal- és mennyezetfűtés is.

Konvektív fűtés

A levegő hőmérséklet különbségéből adódó áramlást használja ki. A radiátoros és gázkonvektoros fűtések jellemzője.

Emelőmagasság

Szivattyú által létrehozott nyomáskülönbség mérőszáma. Ha egy szivattyú emelőmagassága 6m, akkor az azt jelenti, hogy az adott szivattyú 6m vízoszlop nyomását tudja egyensúlyban tartani a nyomó csonkon. Fűtési keringető szivattyú kiválasztásánál nem az épület tényleges magasságát kell figyelembe venni, hanem a csővezeték és a szerelvények, berendezések által létrehozott súrlódási ellenállást. Ezt kell leküzdenie a szivattyúnak.

Modulációs szivattyú

Elektronikus fordulatszám-szabályzással ellátott keringető szivattyú. A termosztatikus radiátorszelepek által létrehozott változó tömegáramú fűtési rendszerek ideális szivattyúja. Folyamatos, fokozatmentes után állításnak köszönhetően nem terheli feleslegesen a rendszert és gazdaságosabb az üzemeltetése, mint az fix vagy 3 (manuális) fokozatú tárasaiénak.

Zsomp

Csatorna szint alatti helyiségben kialakított csurgalékvíz-gyűjtő akna.

Átemelő szivattyú

Csatorna szint alatti helyiségben elhelyezett, a szennyvíz csatornába való eljuttatására szolgáló szivattyú. Megkülönböztetünk merülő változatot és un. "dobozos", zárt rendszerűt. Mindkét kialakításban léteznek szennyezett víz (szürke víz) átemelésére alkalmas ill. fekáliás szennyvíz szállítására alkalmas típusok. Utóbbi szivattyúk vágókésekkel vannak ellátva.

Kondenzvíz szivattyú

Tüzelő, hűtő és klímaberendezésekben keletkező kondenzátum elvezetésére szolgáló szivattyú.

Önfelszívó szivattyú

Szivattyúk azon családja, amelynél nincs szükség a szállítandó közeg "ráfolyására". Elsődleges alkalmazásuk kútszivattyúként.

Modulációs gázégő

Modern gázkészülékek folyamatos, fokozatmentes láng szabályzása. Modulációnak köszönhetően mindig csak a szükséges teljesítményen üzemel a készülék. Ez szabályzástechnikailag és gázfogyasztás szempontjából kedvezőbb, mint az egy vagy kétfokozatú gázkészülékek üzeme. Minél fejlettebb egy készülék annál szélesebb a modulációs tartománya.

Ionizációs lángőrzés

Modern gázkészülékek legelterjedtebb égésbiztosítója. Lángban kialakuló ion áramot érzékeli. Láng megszűnésére 1 másodpercen belül képes reagálni és elzárni a gáz útját.

NOx kibocsátás

Nitrogén-oxidok összefoglaló megnevezése. Tüzelőanyag elégetése következtében a levegő nitrogén tartalma is oxidálódik és nitrogén-oxid keletkezik (NO, NO2, N2O). Nitrogén-oxidok károsítják az egészséget és felelősek a savas eső kialakulásáért. Modern gázkészülékek NOx kibocsátása alacsonyabb, mint hagyományos társaié.

Időjárás követő szabályzás

A mai modern gázkészülékek egyre nagyobb számban rendelkeznek időjárás követő szabályzással. Külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatásával a készülék még az előtt képes reagálni az időjárás változásaira, hogy az a fűtendő épületen belül érezhető lenne. Ezáltal sokkal kiegyensúlyozottabb szabályzást és alacsonyabb gázfogyasztást tesz lehetővé.

Bypass vagy túláram szelep

Olyan szabályzó szerelvény, amely az előremenő és a visszatérő csővezeték közé beépítve visszavezeti a fűtőkészülékbe a fűtési kör által nem igényelt meleg vizet. A termosztatikus radiátor szelepek lezárásával csökken a rendszer fűtővíz szükséglete, ezért hogy megvédjük a szivattyút a túlterheléstől a felesleget visszakeverjük a visszatérő ágba.

Anód

Villanybojler (bármilyen HMV tároló) tartályát a korróziótól védő magnéziumötvözet. Potenciálkülönbség következtében a víz oldott oxigén tartalma a magnézium anódot támadja meg. Ez az alkatrész 2-3 évente cserére szorul, igénybevételtől függően.

Biztonsági hűtőkör

Vegyes tüzelésű kazánok biztonsági szerelvénye. Segítségével a túlfűtésből adódó készülék károsodását lehet megelőzni. Egyes vegyes tüzelésű kazánokba már bele van építve, de létezik külön csatlakoztatható változata is.

Hidraulikus váltó

Összetett , több szivattyús fűtési rendszerek (padlófűtés és radiátoros kör) szükséges eleme. Használatával kiegyenlíthetjük az eltérő tömegáramú fűtési köröket.

Osztó-gyűjtő

Olyan rendszerelem, amely a hőtermelő készülékben megtermelt fűtővizet szétosztja az egyes fűtési körök, hőleadók között. Létezik áramlás mérős, szelepes változatban is. Ezek segítségével az eltérő nagyságú köröket egyenlíthetjük ki.

Gravitációs fűtési rendszer

Keringető szivattyú nélküli rendszer, melyben a felmelegített fűtővíz és a visszatérő, hideg víz sűrűség különbsége okán "gravitációsan" indul be az áramlás a csővezetékben. Előfeltétele a nagy vízterű, nagy vízjáratokkal rendelkező fűtő készülék. Elsősorban vegyes tüzelésű kazánokkal szerelt rendszer.

Huzatszabályzó

Vegyes tüzelésű kazánok szabályzó szerelvénye. Levegőadagoló ajtó nyitását/zárását végzi.

Égési levegő

Az a levegőmennyiség, amely egységnyi gáztérfogat elégetéséhez szükséges.

Keverőszelep

Más néven háromjáratú szelep. Olyan szabályzó szerelvény, melynek segítségével a megtermelt fűtővizet a kívánt hőmérsékletre tudjuk beállítani a visszatérő víz arányos visszakeverésével. Leggyakrabban valamilyen felületfűtési rendszerek előremenő vizének hőmérséklet beállítására használják. Két fő típusát különböztetjük meg, a segéd energia nélkülit ( termodinamikus ) és az elektromotoros változatot.

Váltószelep

Irányváltó szelep. Háromjáratú szelepek speciális változata, amelynél a szabályzó elektronika jelére egyik vagy másik irányba lehetséges csak a fűtővíz áramlása. Pl.: fűtőkészülékek fűtési csonkja vagy az indirekt tároló csonkja között.

Zónaszelep

Egy utú szelep. Szabályzó elektronika jelére a fűtővíz útját nyitja vagy zárja a motor.

Reduktor

Nyomáscsökkentő, vagy más néven feszültségcsökkentő szelep.

Cseppleválasztó

A cseppleválasztó segítségével különböző gázok nedvességtartalmát tudjuk kivonni, így annak energiája is hasznosítható. Több területen is alkalmazzák a gyártók, a mi esetünkben kiemelendőek a kondenzációs kazánok. Az égéstermék hőjét is alkalmazzák, innen ered a magas hatásfokuk.

Fűtőérték

Abban az esetben, mikor az égéstermékkel együtt távozó víz gőz halmazállapotban hagyja el az égésteret, könnyedén kiszámíthatjuk, hogy 1kg tüzelőanyag milyen hőmennyiséggel rendelkezik. Ezt nevezzük fűtőértéknek. Úgy számolhatjuk ki, hogy a tüzelőanyag égéshőjéből kivonjuk a gőz párolgáshőjét.

Termosztátszelep

Amennyiben egyenként, és automatikusan szeretnénk szabályozni a helyiségek hőmérsékletét, érdemes felszerelnünk termosztátszelepeket. Ez lényegében a hagyományos termosztátok szerepét tölti be, azzal a különbséggel, hogy minden helyiségben külön tudjuk beállítani az ideális hőmérsékletet. A termosztátszelepek a rajtuk keresztülfolyó fűtővíz mennyiségét szabályozzák, ezzel befolyásolva a radiátor hőmérsékletét.

Gyújtóláng / Őrláng

Kis teljesítményű gázláng, amit a készülékek döntő részében piezo-elektromos szikrával lehet begyújtani. Folyamatos gázfogyasztást eredményez, szükség esetén gyújtja be a főlángot. Őrlángos készülékek üzeme nem igényel segédenergiát. Mai modern készülékek esetében az alkalmazása hátérbe szorult.

Elzárószerelvény

Gáz-, vagy vízvezeték rendszerek megszakítását szolgálja. Az egyszerűbb szerkezetűek azon az elven működnek, mint a vízcsapok.

Lefúvató szelep

Csővezetékekben található közeg túlnyomását elvezető szelep. Ha a vezetékben található (pl. folyadék) nyomása nagyobb, mint a szelepben található rúgóerő, akkor a szelep kinyit, és annyi folyadék távozik a rendszerből, amíg az üzemi nyomás helyre nem áll. Lehet rugó, vagy súly terhelésű.

Tágulási tartály

Fűtési rendszerben elengedhetetlen elem, mivel a hő hatására kitágult víz ide gyűlik, így elkerülve a túlnyomást az adott rendszerben. Létezik nyílt-, és zárt tágulási tartály is, előbbi esetén a gravitáció juttatja vissza a rendszerbe a kihűlt vizet, utóbbi esetén pedig egy belső, meghatározott nyomásra felfújt gumimembrán, ballon.

<< vissza műszaki segítség <<

Kisokos

Műszaki kisokos laikusoknak

  • Műszaki kisokos laikusoknak

Segítség a vásárláshoz

Szállítás

Bankkártyás fizetés